Entistä nopeammin ja helpommin psykoterapiaan

Entistä nopeammin ja helpommin psykoterapiaan

Perustimme Minduuta edeltäneen VapaatAjat.fi – palvelun, jotta psykoterapeutin löytäminen helpottuisi, eivätkä avun tarpeessa olevat ihmiset uppoaisi psykoterapeuttilistojen ja toistuvien vapaiden aikojen tiedustelemisen suohon juuri silloin, kun eniten tarvitsisivat tukea ja ohjausta. Vapaat Ajat ratkaisi näitä ongelmia, mutta paljon jäi myös parannettavaa.

Lupaamme, että teemme kaikkemme jotta apua saisi nopeasti ja helposti, sekä myös sopivalta ammattilaiselta. Minduu on taas yksi askel tähän suuntaan.

Vaikka mielenterveyden ongelmia pidetään yhtenä merkittävimmistä uhista niin ihmisten hyvinvoinnille kuin kansantaloudellekin, psykoterapiaan hakeutumisen prosessia on tutkittu niukasti. Mielenterveyden ammattilaisina olemme jatkuvasti törmänneet asiakkaisiin, joiden tiukilla olevat voimavarat kuluvat epätarkoituksenmukaisesti hoitojärjestelmässä suunnistamiseen silloin, kun voimia eniten tarvittaisiin varsinaisista ongelmista selviämiseen ja niiden ratkomiseen.

Tutkimuksista tiedämme myös, että avun tarvitsijoista suuri osa jää myös kokonaan hoidon ulkopuolelle. Hoitoon pääsyä on helpotettava sekä madaltamalla hoitoon hakeutumisen kynnystä että tekemällä psykoterapiaan pääsystä suoraviivaisempaa, silloin kun sitä on suositeltu hoitomuodoksi.

Uudesta palvelusta entistä vaivattomammin sopiva psykoterapeutti

Olemme jatkuvasti pyrkineet selvittämään psykoterapiaa tarvitsevien ihmisten tarpeita ja pohtineet, miten voisimme auttaa heitä paremmin. Vain aloitetusta hoidosta on apua. Olemme haastatelleet niin asiakkaita kuin ammattilaisiakin, tehneet kattavan kyselytutkimuksen psykoterapiaan hakeutumisesta ja keränneet palautetta VapaatAjat.fi – sivuston toimivuudesta.

Selvitystemme mukaan, ongelmana ei ole vain vapaiden aikojen saaminen vaan myös itselleen sopivan ammattilaisen ja suuntauksen löytäminen. Tietoa terapeuteista on saatavilla huonosti ja samanaikaisesti tietoa eri psykoterapiamuodoista on hämmennykseen asti. Tarjolla oleva tieto psykoterapiasuuntauksista ei kuitenkaan ole vertailukelpoista ja on usein vaikeaselkoista. Haastattelututkimuksessa eräs apua tarvinnut sanoikin “Kun hakee tietoa, sitä tulee sikana. Ja sit ku itellä ei ole pohjatietoa, niin se on hankalaa. Ja kaikki suuntaukset väittää olevansa paras suuntaus”.

Psykoterapeutin ja asiakkaan yhteistyösuhde on yleisimmissä mielenterveyden häiriöissä kuitenkin merkittävämpi lopputuloksen ennustaja kuin psykoterapiasuuntaus (Wampold, 2001). Vaikka yhteensopivuuden terapeutin kanssa tiedetään olevan keskeistä, asiakkaille tarjotaan hyvin vähän välineitä itselleen sopivan terapeutin valitsemiseen. Kukkaro ja jaksaminen antaa harvalle myöten kertoa samaa kuvausta ongelmistaan ja taustoistaan kerta toisensa jälkeen uudelle tuntemattomalle psykoterapeuteille ennen parhaiten sopivan kanssa jatkamista. Samalla on myös psykoterapeuttien etu, että he pääsevät työskentelemään ihmisten kanssa, joiden kanssa toimivalle yhteistyölle on hyvät edellytykset.

Kokonaisvaltainen mielenterveyspalvelu

Olemme Minduu – tiimissä miettineet, miten voisimme auttaa ihmisiä paitsi löytämään vapaita terapia-aikoja, myös löytämään juuri sellaisen henkilön, jonka kanssa yhteistyö sujuu. Tavoitteenamme on luoda asteittain kokonaisvaltaisempi mielenterveyspalvelu, josta löytää itselleen juuri oikeanlaista apua, kun sitä tarvitsee. Tämän vuoksi Vapaat Ajat -nimikin on käymässä liian ahtaaksi ja myös palvelun nimi muuttuu uudistuksen yhteydessä. Uusi nimemme on Minduu.

Käytännössä uudistuksessa sivuston hakua tullaan parantamaan ja lisäämään sen intuitiivisuutta. Tämän lisäksi terapeuttien profiilit tulevat olemaan laadukkaampia, sivustolle tulee kattava psykoterapian infopaketti ja koko sivuston ilme uudistuu. Lisäksi tarjoamme vahvasti suojatun etäterapian sovelluksen, jotta terapiaa voi saada turvallisesti myös paikasta riippumatta.

U

Löydä sopiva terapeutti

Tutustu terapeuttiin

Varaa aika helposti

Saa apua heti

Uuden sivuston tavoite on:

  • tehdä psykoterapian aloittamisesta äärimmäisen vaivatonta
  • helpottaa juuri sen sopivan terapeutin löytämistä
  • tuottaa laadukasta tietoa psykoterapiasta ja mielenterveydestä asiakkaita puhuttelevalla tavalla

Uudistetussa palvelussa terapeuttien profiileista löytyy paremmin asiakkaan tarvitsemat tiedot ja terapeutin ääni ja persoona tulee edelleen esiin heidän teksteissään. Tutkimustemme mukaan asiakkaista 90% kokee tärkeäksi tietää terapeutin työskentelytavoista. Oleellista on saada käsitystä siitä, mitä terapiassa konkreettisesti tehdään. Tämä tuntuu kohtuulliselta pyynnöltä, kun huomioi terapian taloudellisen ja ajallisen panostuksen asiakkaalta.

Tehdään yhdessä avun saamisesta helppoa

Tiimissämme olemme nähneet ja kokeneet, kuinka asiakkaan tie psykoterapiaan on liian usein kohtuuttoman työläs ja sattumanvarainen, eikä prosessi ole huomioinut riittävästi asiakkaan tarpeita. Tutkimuksessamme myös 86% psykoterapeuteista koki, että nykyinen järjestelmä psykoterapeutin etsimiseen on liian vaativa asiakkaalle. Nyt meillä on psykoterapeuttien kanssa mahdollisuus lähteä korjaamaan tätä asiaa yhdessä.

Lähteet:

Wampold, B. 2001. The Great Psychotherapy Debate: Models, Methods, and Findings. 1. painos. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers.

Auttava käsi avun tarvitsijalle

Auttava käsi avun tarvitsijalle

Miksi koemme, että Minduu (ent. VapaaAjat.fi) on niin tärkeä palvelu? Tämä tarina kertoo syyn. Kirjoitus julkaistaan nimettömänä asian henkilökohtaisuuden vuoksi. (Julkaistu alunperin Minduun edeltäjän, VapaatAjat.fi:n – blogissa)

Kolme vuotta sitten kävin läpi avioeroa ja olin jatkuvasti vaihtuneiden, kuormittavien elämäntilanteiden uuvuttama. Sairastin keskivaikeaa masennusta ja söin masennuslääkkeitä. Olin pohtinut psykoterapiaan hakeutumista vuosien ajan, ja jossain vaiheessa päätin etsiä itselleni psykoterapeutin.

Onneksi lähipiiriini kuului mielenterveysalalla työskenteleviä henkilöitä. Heidän avustuksellaan löysin erään psykoterapeuttijärjestön sivuston, jolla oli luettelo jäsenterapeuteista. Yhdistyksen edustama psykoterapian suuntaus ei sanonut minulle mitään, mutta sivusto ja Google-haku vaikuttivat lupaavilta. Olin yhteydessä kaikkiin luettelosta löytyneistä psykoterapeuteista. Suurin osa heistä ei kuitenkaan vastannut sähköpostiini, ja vastanneista suurin osa kertoi ettei voi ottaa vastaan uusia potilaita. Hakeuduin ensimmäiselle terapeutille, joka oli halukas ottamaan minut vastaan.

Terapia päättyi muutaman viikon päästä terapeutin turhautumiseen, sillä en ilmeisesti osannut vastata kysymyksiin hänen toivomallaan tavalla. Muutaman kuukauden päästä päätin itse tapaamiset seuraavan psykoterapeutin kanssa, sillä hän oli jumittunut keskustelemaan vain yhdestä asiasta, joka mielestäni ei tilanteessani ollut oleellisin.

Lopulta löysin terapeutin jonka kanssa aloitimme kaksi vuotta kestävän, KELAn tukeman psykoterapian. Masennus on edelleen läsnä elämässäni mutta olen oppinut elämään sen kanssa ja minulla on huomattavasti enemmän voimavaroja käsitellä erilaisia tunteita, ajatuksia ja elämäntilanteita kuin ennen terapiaa.

Psykoterapiapalvelut verkkoon

Suomalalaisessa yhteiskunnassa suurin osa palveluista on nykyään ostettavissa internetistä. Voimme tutkia ja vertailla erilaisia palveluntarjoajia perusteellisesti. Voimme myös kilpailuttaa sähkösopimuksemme, auton huollon ja vaikkapa keittiöremontin helposti ja itse määrittelemiemme kriteerien perusteella.

On ironista, että tällainen mahdollisuus on puuttunut mielenterveyspalveluista. Psykoterapia, jos mikä on ”henkilöbisnestä”. Kokemukseni mukaan suurin merkitys on terapeutin persoonalla ja sillä, miten hyvin se vastaa avun tarvitsijan odotuksiin ja tilanteeseen. Tietoa terapeuttien erikoistumisalueista ja työskentelytavoista on tähän asti ollut heikosti saatavilla. Vaikka olen itse opiskellut käyttäytymistieteitä, koko psykoterapia-ala oli minulle kuin musta aukko vielä kolme vuotta sitten.

Suurin kansallinen mielenterveysongelmamme on epäilemättä masennus. Erityisesti vakavaan masennukseen liittyy heikentynyt itsetunto, arvottomuuden tunne ja aloitekyvyn romahtaminen. Monivuotinen, työläs ja kallis hoitosuhde olisi siis löydettävä ja aloitettava tilanteessa, jolloin väsyttää, huolet arjessa jaksamisesta täyttävät pään ja päätöksenteko tuntuu ylivoimaiselta. Ei ihme, että arviolta kaksi kolmasosaa mielenterveysongelmaisista ei koskaan hakeudu terapiaan.

Minduu –palvelu on perustettu kaventamaan kuilua avun tarvitsijoiden ja avun tarjoajien välillä. Hoitamattomien mielenterveysongelmien kustannukset ovat valtavat. Pienelläkin kädenojennuksella tuon kuilun yli on suuri kansantaloudellinen vaikutus ja ennen kaikkea merkittävä vaikutus suomalaisten elämänlaatuun.

 

Takaisin Etusivulle