Tutkimus: Psykoterapiaan hakeutuminen on liian hankalaa

Tutkimus: Psykoterapiaan hakeutuminen on liian hankalaa

Uusi tutkimus (pdf) paljastaa, että psykoterapiaan pääsy kestää huomattavan pitkään ja koetaan liian hankalaksi. Tutkimuksen mukaan puolet asiakkaista etsii psykoterapeuttia yli kaksi kuukautta ja 86 % psykoterapeuteista kokee nykyisen terapeutin etsimistavan olevan liian vaativa asiakkaille. Tutkimuksen suoritti AtCare Oy, joka on kehittänyt psykoterapian ajanvaraus- ja hakupalvelun Minduun (artikkeli julkaistu alunperin Minduuta edeltäneellä VapaatAjat.fi – sivustolla).

Hoitoon pääsy hankalaa

Psykoterapia on tutkitusti vaikuttavaa hoitoa, jossa nopea hoitoon pääsy on tärkeää. 94 % tutkimukseen osallistuneista psykoterapeuteista kokeekin, että asiakkaan kuntoutuminen on vaarassa pitkittyä, jos psykoterapiaan hakeutuminen kestää pitkään. Lisäksi 98 % on sitä mieltä, että asiakkaat hyötyvät nopeasta pääsystä psykoterapeutille. Hoitoon pääsy on kuitenkin monen mutkan takana.

–  Kun asiakas ohjataan terapiaan on hänen etsittävä psykoterapeutti itse. Tässä vaiheessa vastaan tulevat psykoterapeuttilistat, jotka tarjovat vain terapeutin yhteystiedot. Asiakkaalle ei tarjota keinoja sopivan psykoterapeutin valitsemiseen taikka ajanvaraukseen. Monen kohdalla terapiaan pääsy pitkittyy ja osa ei ikinä pääse psykoterapiaan, kertoo tutkimuksen suorittaneen Minduu.fi:n perustaja Henri Valvanne.

”Apua pitäisi saada heti, kun sitä tarvitsee”

Mielenterveyden keskusliiton toiminnanjohtaja Olavi Sydänmaanlakan mukaan hoitoon pääsyä jonottaessa sairaus usein syvenee ja kuntoutuminen hankaloituu.

Sillä, kuinka nopeasti saa apua, on ihmisen kuntoutumisen kannalta hirveän suuri merkitys. Apua pitäisikin saada heti, kun sitä tarvitsee ja tieto avuntarjoajista tulisi olla kaikkien saatavilla, hän sanoo.

Esimerkiksi tuoreimman Mielenterveysbarometrin mukaan kolme neljästä ammattilaisista kokee, että mielenterveyspotilaat saavat liian usein vain sairaslomaa tai lääkkeitä, mutta eivät muuta hoitoa. Myös Eduskunnan Mielenterveyspoliittinen neuvottelukunta kiinnitti asiaan huomiota kannanotossaan 9.12.2015. Neuvottelukunnan mukaan juuri psykoterapian saatavuudessa on suuria ongelmia ja epätasa-arvoa.

Taustatietoa: Psykoterapeutit arvioivat kyselyssä asiakkaitaan

Tutkimukseen osallistui 264 Kelan palveluntuottajarekisterissä olevaa psykoterapeuttia, jotka arvioivat yhteensä noin 6700 asiakastaan. Kysely käsitti kaikkiaan 10 psykoterapeuttien taustatietoja kartoittavaa kysymystä, 8 mielipideväittämää ja 38 psykoterapeuttien asiakkaita koskevaa kysymystä. Vastanneet terapeutit arvioivat asiakkaidensa psykoterapeutin etsimistä, etsimiseen käytettyä aikaa, psykoterapiaan ohjausta, elämäntilannetta, psykoterapian tavoitteita ja tuloksellisuutta. Näissä kysymyksissä psykoterapeutteja pyydettiin arvioimaan, kuinka monta prosenttia heidän asiakkaistaan kahden edellisen vuoden ajalta kuului kunkin kysymyksen ryhmään.

Asiakkaista 67 % kävi pitkässä psykoterapiassa. Noin puolet kaikista asiakkaista oli löytänyt psykoterapeuttinsa suoraan ja nopeasti, käymättä muilla terapeuteilla; toinen puoli oli etsinyt terapeuttiaan yli kaksi kuukautta. Psykoterapeutit jakautuivat vastaavalla tavalla kahteen ryhmään: 84 terapeutille (32 % vastanneista) yli 75 % asiakkaista tulee suoraan ja nopeasti, kun taas 86 terapeutille (33 %) vain alle 20 % asiakkaista tulee suoraan. Psykoterapeutti löydetään useimmiten googlaamalla tai terveydenhuollon ammattilaisen suosituksesta. Kuitenkin vain puolella terapeuteista on oma nettisivu, ja vain neljännes mainostaa Googlessa tai muualla internetissä.

Minduu nopeuttaa ja helpottaa psykoterapiaan pääsyä

Minduu tarjoaa karttapohjaisen hakupalvelun, kattavat kuvalliset profiilit psykoterapeuteista, sekä nettiajanvarauksen helpottaen näin sopivan terapeutin löytämistä ja ensimmäisen tapaamisen sopimista. Palveluun on rekisteröitynyt yli 200 psykoterapeuttia ja sen virallisena kumppanina toimii Mielenterveyden keskusliitto.

Palvelun kehittänyt @CARE (AtCare Oy) on yhteiskunnallinen startup-yritys, jolle on myönnetty Yhteiskunnallinen yritys-merkki. Yhtiö on valittu Sitran Vaikuttavuuskiihdyttämöön sekä terveysalan yrityskiihdyttämöön Verticaliin. Yrityksen on perustanut Henri Valvanne (KTM) ja psykoterapian erikoispsykologi, psykoterapeutti Teemu Ollikainen (PsL). Tutkimuksen analyysista vastasi lääkäri ja tutkija Anna-Maija Sulonen (LL).

Lisätiedot:

Henri Valvanne
Toimitusjohtaja, perustaja
AtCare Oy, Minduu
040 169 0916
henri.valvanne(at)atcare.fi

Anna-Maija Sulonen
Tutkija
050 563 8368
anna-maija.sulonen(at)atcare.fi

Linkit:

Tutkimusraportti (pdf)

Mielenterveysbarometri

Infograafi: Atte Kalke (Vitale)